เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

    ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

        ปัจจุบันตลาดก๊าซธรรมชาติมีการแข่งขันสูง เพื่อขยายตลาดของสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGR) ดังนั้นเพื่อรองรับการพัฒนาตลาด NGR จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจาก NGR AEML Committee เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
         NGR AEML เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการควบคุมโครงการ NGR อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีที่สุดและสำหรับการเตรียมอะไหล่ในกรณีที่ใช้และบำรุงรักษา
ดังนั้นการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และรายการวัสดุที่ได้รับการรับรองจากก๊าซธรรมชาติ (NGR AEML) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตงานและจะใช้เฉพาะกับโครงการของกรมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเท่านั้น