เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

    ถามตอบ
"สามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์จากหน้าหลักได้ 2 จุด คือ 1) Banner ใหญ่ที่เขียนว่า “สมัครสมาชิกเว็บไซต์ REGISTRATION” ผู้สมัครสามารถคลิกที่ Banner เพื่อสมัครสมาชิกได้ 2) ผู้ลงทะเบียนสามารถคลิกที่ข้อความ “- สมัครสมาชิกเว็บไซต์” ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งข้างล่างข้อความ ”ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ในกรอบ LOGIN ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ จากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการสมัคร"
เอกสารที่ต้องใช้ 2 ตัว คือ 1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20 2. หนังสือรับรองบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยชื่อของไฟล์จะต้องไม่มีอักขระพิเศษเช่น .$+!@# และห้ามเว้นวรรค สกุลไฟล์เป็นไฟล์ PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB
ในเบื้องต้นให้ตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้ - ชื่อของไฟล์เอกสารต้องไม่มีมีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค - สกุลไฟล์เอกสารที่ใช้แนบในระบบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB หรือไม่
หากไม่ได้รับ e-mail แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ เกิดได้ 2 กรณี คือ 1. ระบบทำการส่ง e-mail ช้าเนื่องจาก มีผู้เข้าใช้งานระบบพร้อมกันหลายคน ให้รอสักครู่ ระบบจะทยอยส่งรหัสผ่านไปให้ผู้สมัครแต่ละราย 2. ถ้าสมัครมานานมากแล้ว หรือหลายวันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน ให้ทางผู้ค้าลองกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ด้านล่างกรอบ Login และทำการกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล, e-mail ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ตาม e-mail ที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ให้ท่านคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ในกรอบ Login ระบบจะแสดง Popup ขึ้นมา ให้ผู้ค้ากรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล และ e-mail ที่ทางท่านกรอกข้อมูลไว้ในช่อง e-Mail (ใช้ติดต่อกับ ปตท.) ถ้าผู้ค้าใส่ e-mail อื่น ระบบจะไม่ยอมรับค่ะ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ คือ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ในระบบได้ และใช้ในการติดตามข่าวสารในการขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์
1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ 2. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อกลุ่มงานที่เปิดให้ขึ้นทะเบียน 3. หากมีวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการที่จะขึ้นทะเบียนให้คลิก สมัครขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์นั้น 4. จากนั้นจะมีรายการแบบประเมินแสดงขึ้นมา ให้ทำแบบประเมินและแนบเอกสารตามที่แจ้งในแต่ละแบบประเมิน และส่งแบบประเมิน
สามารถตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบก่อนหน้านี้ ได้ที่ เมนูประกาศผลขึ้นทะเบียน หรือ คลิกที่ Banner ประกาศขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ด้านล่างขั้นตอนง่ายๆในการสมัครขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์