เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN
    ประกาศยกเลิกรายการวัสดุ
เข้าสู่ระบบ (เฉพาะพนักงาน ปตท.)

ลืมรหัสผ่าน

กรุณากรอกอีเมล์ของคุณเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน